Innovatiivinen opiskelijayhteistyö

Lukkaroisen ja Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteistyönä syntyi työkalu toimiston toiminnan tueksi. Opiskelijayhteistyön kautta saatiin mahdollisuus innovoinnille ja uusille näkökulmille ulkopuolisten tekijöiden avulla.

Toimistomme toteutti kevään aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden innovaatioprojektissa tarkistuslistat eri rakennushankkeiden suunnitelmien tarpeisiin. Projekti oli osa Metropolian innovaatioprojekti opintojaksoa, jonka tavoitteena on edistää työelämäyhteistyötä sekä kehittää opiskelijoiden projektityötaitoja aidossa työympäristössä, edistäen samalla tilaajayrityksen toimintaa projektin ja kehitetyn innovaation kautta. Innovaatioprojekti oli osa rakennusarkkitehtuurin opiskelijoiden Aapo Sassin ja Mika Petäjän kolmannen vuoden opintoja, ja tarjosi mahdollisuuden päästä osaksi Lukkaroinen Arkkitehtien Helsingin toimiston arkea.

“Projekti oli kiinnostava ja ajoittain hankalakin kokonaisuus, jonka kautta sai arvokasta oppia sekä tarkistuslistoista ja suunnitteluvaiheista että työelämään liittyvistä projektinhallinnan taidoista. Innovaatioprojektin kaltainen työelämäyhteistyö oli hieno tilaisuus päästä opiskelijana hetkeksi osaksi Lukkaroinen Arkkitehtien Helsingin toimistoa ja mukavan työyhteisön ansiosta tunsi olonsa tervetulleeksi heti alusta lähtien. Toivomme, että tarkistuslistat jatkavat kehittymistään ja olisivat hyödyllinen työkalu toimistolle.”
-Aapo Sassi & Mika Petäjä

Kiitos Aapolle ja Mikalle hienosta työstä! 🙌

Miehet pöydän ääressä.

More news