Siilinjärven kouluhankkeiden elinkaarikilpailu

YIT ja Siilinjärven kunta ovat allekirjoittaneet heinäkuussa sopimuksen kahden koulun rakentamisesta ja ylläpidosta elinkaarimallilla. Lukkaroinen vastaa hankkeiden arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Hankkeet pitävät sisällään Ahmon koulukeskuksen tilat yläkoululle ja lukiolle, sekä Siilinlahden alakoulun. Tilat tulevat palvelemaan noin 1260 oppilasta. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vielä tämän vuoden aikana ja koulut valmistuvat vaiheittain vuosien 2025–2027 aikana.

Ahmon koulukeskus on suuri julkinen rakennus, joka nivoo yhteen lukion ja yläkoulun toiminnot sekä ilta- ja kuntalaiskäytön terveelliseksi, turvalliseksi, viihtyisäksi, toimivaksi ja esteettömäksi oppimis-, toiminta- ja työympäristöksi.

Siilinlahden koulu on yhteistyötä, osallisuutta ja vuorovaikutusta tukeva innostava, viihtyisä, esteetön, turvallinen ja terveellinen oppimis-, toiminta- ja työympäristö oppilaille ja henkilökunnalle. Kohde tulee lisäksi toimimaan myös kuntalaiskäytössä.

Ahmon koulukeskus, yläpiha ja punatiilinen julkisivu.

More news